ఆది. నవం 18th, 2018

సంస్కృతి

పురాణాల్లోని బలమైన ఈ పాత్రలే నేటి మహిళలకు ఆదర్శం!!

పురాతన హిందూ గ్రంథాల్లో కొన్ని మహిళ పాత్రలను బలంగా తీర్చిదిద్దారు. వారిలో సీత, మేనక, మండోదరి, గంగ లాంటి పాత్రలు నేటి తరం మహిళలకు

కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో చనిపోయిన నాలుగు లక్షల మంది సైనికుల అస్థికలు ఎక్కడ ఉన్నాయి.?

భారతదేశ చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద సంగ్రామమే కురుక్షేత్ర యుద్ధం. సైన్సు, ఖగోళ శాత్రాల ఆధారంగా ఈ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగి

error: Content is protected !!